MENU

MAZOWIECKIE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE

BIURO W WARSZAWIE

 

W Mazowieckim Obserwatorium Terytorialnym prowadzone są analizy danych i informacji dotyczących rozwoju regionu i jego trendów, przeprowadzane są ewaluacje polityk publicznych, prace diagnostyczne na potrzeby planowania strategicznego, opracowywane są scenariusze rozwojowe województwa mazowieckiego.

Do zadań Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (MOT) należy:

  1. tworzenie, prowadzenie i aktualizacja baz danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
  2. wizualizacja danych statystycznych i przestrzennych wynikających z zakresu działalności Biura,
  3. prowadzenie wykazu dokumentów strategicznych i programowych samorządu województwa mazowieckiego w szczególności: programów, strategii, planów i raportów z ich realizacji,
  4. sporządzanie analiz społeczno-gospodarczych,
  5. opracowanie studiów, analiz i raportów związanych z rozwojem województwa,
  6. opracowywanie raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa,
  7. analizowanie tendencji rozwojowych oraz ich zgodności z założeniami polityki regionalnej województwa mazowieckiego,
  8. opracowywanie raportów z monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego.

Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne bierze udział w realizacji prac badawczych we współpracy z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym oraz Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi. Współpracuje z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie procesów społeczno-gospodarczych.

© 1999 - 2020 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl